AVG

Verwerking van uw persoonsgegevens bij Evert bijzondere interieurs.

Uw persoonsgegevens worden door Evert bijzondere interieurs verwerkt ten behoeve van:

- het informeren d.m.v. een nieuwsbrief, mits u zich hiervoor ingeschreven heeft.

- voor het inschrijven van de nieuwsbrief kan Evert bijzondere interieurs de volgende gegevens aan u vragen:

  * Voornaam, tussenvoegsel, achternaam.

  * E-mail adres.

- Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat u voor de nieuwsbrief aangemeld bent.

PRIVACY POLICY

Evert bijzondere interieurs hecht uiteraard veel waarde aan kwaliteit, maar ook zeker aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we u heldere en transarante informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Evert bijzondere interieurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar deze voor zijn verstrekt.

- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bv. voor een offerte of factuur.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, uitgezonderd onze boekhouder die de gegevens nodig heeft voor de belastingdienst.

- Uw gegevens worden opgeslagen op een lokaal beschermde drive en staan dus niet in een cloud.

Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy nog vragen heeft over de  verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact met ons op; vul het contactformulier op deze site in, mail info@bijzondereinterieurs.nl of bel: 0418-551865.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden